Ga naar hoofdinhoud

Het artikel waarin het design van de PancreasParel wordt beschreven is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Pancreas’!

In deze paper wordt onder andere beschreven hoe de biobank door de DPCG, in samenwerking met de Pancreatitis Werkgroep Nederland en het Parelsnoer Instituut, is opgezet. Tevens wordt uitgelegd welke biomaterialen worden verzameld en hoe het lukt om als landelijke organisatie met vele ziekenhuizen samen dit project uit te voeren. Ook worden de karakteristieken van de eerste 358 geïncludeerde patiënten beschreven.

Het doel van dit artikel is om zo veel mogelijk andere, internationale, onderzoekers te informeren over het bestaan van deze grote, uniform verzamelde biomateriaal en data collectie. Hiernaast kunnen onderzoekers in andere vakgebieden of andere landen de informatie gebruiken om vergelijkbare projecten op te zetten. Het volledige artikel kunt u hier bekijken.

Binnen de PancreasParel worden medische gegevens en lichaamsmateriaal verzameld van patiënten die een operatie aan hun alvleesklier (pancreas) ondergaan. Het doel van de PancreasParel is om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken naar (erfelijke) factoren die bijdragen aan het ontstaan en beloop van tumoren van de alvleesklier of omliggende delen, en chronische alvleesklierontsteking. Een ander doel is om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken naar stoffen in het bloed, zogenaamde markers, waarmee tumoren (of de terugkeer daarvan na behandeling) in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden.

Ga voor meer informatie over de PancreasParel, naar de website.

Back To Top