skip to Main Content

Nieuwe richtlijn Pancreascarcinoom gepubliceerd

Deze nieuwe richtlijn kijkt onder andere naar de vraag wat de beste diagnostische strategie is bij verdenking van een pancreascarcinoom. De richtlijn is ook gericht op de belangrijkste aspecten van behandeling en zorg aan patiënten met een ductaal adenocarcinoom van het pancreas.

[link en pdf invoegen]

Er is niet alleen getracht om de strikt medische aspecten aan bod te laten komen, maar ook (meer) psychosociale en begeleidingsaspecten zoals voeding en ondersteuning. Dit op verzoek van patiëntenorganisaties. Klik hier invoegen link https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/pancreascarcinoom/startpagina.html]  om naar de aanbevelingen te gaan. U kunt het pdf-bestand hier downloaden [invoegen link naar pdf Richtlijn_Pancreascarcinoom_2019, map nieuws]

Back To Top