Ga naar hoofdinhoud

Recent is het artikel over het 3P initiatief gepubliceerd. Hierin wordt de samenwerking tussen drie landelijke cohorten van pancreas-, oesofagus-/maag- en colorectaalcarcinoom patiënten in Nederland beschreven; Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP), Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients (POCOP) en Prospectief Landelijk Colorectaal Carcinoom cohort (PLCRC). Multidisciplinair worden klinische data, tumor weefsel, bloed en patient reported outcomes measures (PROMs) landelijk verzameld na informed consent van de patiënt. Deze infrastructuur biedt ook mogelijkheid om toekomstige onderzoeken en trials met een nieuw design te initiëren.

In 2015 is klinische data van 21.758 nieuw gediagnosticeerde patiënten verzameld bij de Nederlandse Kanker Registratie. Aanvullende informatie over operaties van 13.845 patiënten is geregistreerd in chirurgische audits, waaronder de Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA). In de eerste twee jaar van het initiatief is tumor weefsel en bloed verkregen van 1507 patiënten, onder andere voor de PancreasParel. Ook zijn 1.180 patiënten geïncludeerd voor PROMs registratie, met een respons rate van 90%. Meer dan 85% van de patiënten heeft informed consent gegeven om informatie te ontvangen over eventuele nieuwe interventie studies en mogelijke participatie in cohort multiple randomized controlled trials (cmRCT).

Het doel is om met deze structurele aanpak de zorg van patiënten met dergelijke tumoren te verbeteren in Nederland.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

Back To Top