skip to Main Content

Lopende medisch-wetenschappelijke onderzoeken van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG).

DIPLOMA: het eerste onderzoek wereldwijd waarbij gekeken wordt naar verschillende manieren
om de alvleesklierstaart te verwijderen. Verwijderen van de alvleesklierstaart kan door middel van
een minimaal invasieve operatie, dat wil zeggen zo weinig mogelijk belastend voor de patiënt (een
kijkoperatie of een robot-geassisteerde operatie) of door middel van een open buikoperatie.

IKnowIT: in deze studie onderzoeken we of verschillende circulerende zogeheten biomarkers in het
bloed (stoffen die meetbaar zijn en ons kan vertellen wat er in ons lichaam gaande is) kunnen
voorspellen hoe goed chemotherapie met het middel FOLFIRINOX aanslaat bij patiënten met
pancreascarcinoom.

PACYFIC: de aanwezigheid van cysten in de alvleesklier geven vaak geen klachten, maar worden vaak
per toeval ontdekt bij beeldvormend onderzoek. In sommige gevallen kan zo’n cyste op den duur
ontaarden in kanker. In deze studie worden patiënten met een cyste aan de alvleesklier 10 jaar lang
gevolgd. Hierbij wordt halfjaarlijks beeldvormend onderzoek en bloedonderzoek gedaan om te kijken
hoeveel procent daadwerkelijk een operatie zal ondergaan vanwege ontaarding in een kwaadaardige
tumor.

PANFIRE III: onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide
alvleesklierkanker. Onderzocht wordt een nieuwe behandeloptie met elektrische stroomstoten in
combinatie met immuuntherapie. Om patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker beter te kunnen
behandelen, wordt onderzocht wat de veiligheid en de effectiviteit van behandeling van de tumor met
elektrische stroomstoten in combinatie met immuuntherapie is, in vergelijking met toediening van
alleen immuuntherapie. Alle behandelingen binnen deze studie worden voorafgegaan door de
standaardbehandeling met chemotherapie. Lees meer

PELICAN: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van radiofrequente naald-ablatie
RFA na chemotherapie bij een alvleeskliertumor die niet verwijderd kan worden. Dit is een techniek
waarbij een of meerdere elektroden in de tumor geplaatst worden. Lees meer

PACAP-1: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van landelijke implementatie van
‘best practices’ (beste behandelingen) op de overleving bij alvleesklierkanker.
PORSCH-onderzoek: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van een vast protocol voor
behandeling van complicaties na alvleesklieroperaties.

PREOPANC-2: onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker, die
geopereerd kunnen worden. Onderzocht wordt of een voorbehandeling met chemotherapie met het middel
FOLFIRINOX gevolgd door verwijdering van de tumor in de alvleesklier, meer effect heeft dan een
voorbehandeling met chemoradiotherapie en aanvullende chemotherapie na verwijdering van de tumor in
de alvleesklier. Lees meer

PROPAN: dit is een project en bedoeld voor mensen met (erfelijke) alvleesklierontstekingen of zij
die lijden aan IPMN (goedaardige vorm van alvleeskliertumor die kwaadaardig kan worden in de
toekomst). Door deze aandoeningen bestaat een verhoogd risico alvleesklierkanker te ontwikkelen. Een
behandeloptie is totale verwijdering van de alvleesklier.

SPHINX: eerste onderzoek wereldwijd naar een behandelmethode waarbij een sneetje wordt
aangebracht in de sluitspier van de galwegen bij galwegdrainage. Een regelmatig voorkomende
bijwerking van galwegdrainage (ERCP) is namelijk een ontsteking van de alvleesklier. In de SPHINX-
studie wordt onderzocht of deze behandelmethode de kans op zo’n ontsteking kan verminderen. Lees meer

EXPECT: dit is een zogeheten observationele studie. Hierbij onderzoekt men wat de voorspellende
waarde is van de aanwezigheid van occulte tumorcellen (dit houdt in: tumorcellen terwijl de
oorzakende tumor nog niet gevonden is) in peritoneaalvocht (vocht in de buikholte) van patiënten met
een resectabel (kan geopereerd worden) pancreascarcinoom en patiënten met een irresectabel (niet te
opereren) pancreascarcinoom.

Meer lezen over deze onderzoeken naar alvleesklierkanker? Ga dan naar de website kanker.nl/trials. Klik hier
voor meer informatie over alvleesklierkanker. Voor overige vormen van galwegkanker klik hier. Voor
meer informatie over de DPCG of over alvleesklierkanker in het algemeen zie onze patiëntenfolder.
Ook op onze website vindt u algemene informatie. Wilt u meer lezen over wetenschappelijke
onderzoeken van de DPCG, klik dan hier. Contact met de DPCG? Stuur dan een mail.

Back To Top