Ga naar hoofdinhoud

Hieronder vindt u informatie over de lopende medisch-wetenschappelijke onderzoeken van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG):

ARCADE: Onderzoek naar behandeling met hoge precisie bestraling bij patiënten met lokale terugkeer van alvleesklierkanker. Lees meer

BESTDRAIN: Onderzoek naar behandelingen voor het afvoeren van gal voor patiënten met een door kanker verstopte galweg. Lees meer

DIPLOMA-2: Minimaal invasieve versus open pancreatoduodenectomie voor pancreas en periampullaire tumoren. Een internationale multicenter patient-geblindeerde gerandomiseerde studie De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie. Lees meer

ENDURO: Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor kankerpatiënten met een geblokkeerde maaguitgang. Onderzocht wordt of het plaatsen van een stent* als nieuwe doorgang voor eten bij een geblokkeerde maaguitgang een alternatief kan zijn voor een operatie. Lees meer

FIBROPANC-1 (Galwegkanker, dunnedarmkanker, papiladenoom, papilkanker, neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier): Onderzoek naar preoperatieve lokale bestraling ter voorkoming van alvleesklierlekkage na een Whipple-operatie voor patiënten met een peri-ampullaire tumor. Lees meer

PACAP: Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van patiënten met alvleesklierkanker en zogenaamde periampullaire tumoren. Hiermee worden alle tumoren (in de galweg, papil, dunne darm) bedoeld die in en nabij de alvleesklier liggen. Lees meer

PACAP-1: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van landelijke implementatie van ‘best practices’ (beste behandelingen) op de overleving bij alvleesklierkanker.

PACYFIC: Onderzoek naar het nut van controles voor patiënten met cysten in de alvleesklier. Onderzocht wordt of het huidige schema voor controles (elke 6 tot 12 maanden) aan de hand van deze studie kan worden aangepast. Lees meer

PANCAKE: Deze studie onderzoekt of bepaalde bloedmarkers kunnen voorspellen of een patiënt met alvleesklierkanker wel of niet gaat reageren op FOLFIRINOX chemotherapie. Bloedmarkers kunnen allerlei meetbare stoffen in het bloed zijn. In dit onderzoek worden bloedmarkers gemeten die met de alvleeskliertumor en het afweersysteem te maken hebben. Lees meer

PANSCAN-1: Onderzoek naar een nieuwe scan voor patiënten met alvleesklierkanker en galwegkanker.
Onderzocht wordt of een nieuwe radioactief gemerkte stof kan helpen bij het beter zichtbaar maken van kanker van de alvleesklier en galwegen. Lees meer

PancreasParel: Onderzoek voor patiënten die worden geopereerd vanwege een ontsteking of tumor aan de alvleesklier (pancreas). Medische gegevens en lichaamsmaterialen worden verzameld voor onderzoek naar (erfelijke) factoren die bijdragen aan het ontstaan en verloop van alvleeskliertumoren en chronische alvleesklierontsteking. Lees meer

PANDORA-2-studie (Alvleesklierkanker en Neuro-endocriene tumoren): Landelijke, observationele studie voor patiënten met kleine, niet-hormoonproducerende neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier (pNET), waarbij de lange termijneffecten van niet-opereren worden bekeken en de ervaren kwaliteit van leven. Lees meer

PANDORINA: In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van het niet plaatsen van een drain na een verwijdering van de alvleesklierstaart op de morbiditeit (voorkomen van meerdere aandoeningen tegelijkertijd) en op fistels die na de operatie kunnen ontstaan.  Er zijn verschillende soorten aandoeningen waarbij de alvleesklierstaart verwijderd dient te worden. Aan het einde van deze operatie wordt in de meeste gevallen een drain in de buik achter gelaten om eventueel aanwezig wondvocht, bloed of alvleeskliersappen af te voeren. Tegenwoordig is het echter niet standaard meer om een drain achter te laten. In dit onderzoek zal bij de helft van de mensen wel een drain achter gelaten worden en bij de andere helft niet.

PANFIRE III: Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt een nieuwe behandeloptie met elektrische stroomstoten in combinatie met immuuntherapie. Lees meer

PAN-NGS: Genetisch onderzoek bij jonge alvleesklierkankerpatiënten. Lees meer

PREOPANC-3: Onderzoek naar chemotherapie voor of na operatie bij patiënten met verwijderbare alvleesklierkanker. Lees meer

PREOPANC-4-studie: Implementatieprogramma van de optimale behandeling voor patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker. Lees meer

PROPAN: dit project is bedoeld voor mensen met (erfelijke) alvleesklierontstekingen of zij die lijden aan IPMN (goedaardige vorm van alvleeskliertumor die kwaadaardig kan worden in de toekomst). Door deze aandoeningen bestaat een verhoogd risico alvleesklierkanker te ontwikkelen. Een behandeloptie is totale verwijdering van de alvleesklier.

RADARPANC: Onderzoek naar de effecten van vroegtijdige opsporing van terugkeer van alvleesklierkanker na een operatie. Lees meer

SPHINX: Onderzoek naar een veiligere methode voor het plaatsen van een metalen buisje in de galwegen bij patiënten met een afsluiting in de galwegen door een tumor. Onderzocht wordt of het doorsnijden van de sluitspier van de galwegen, voorafgaand aan het plaatsen van een metalenbuisje, het risico op een alvleesklierontsteking vermindert. Lees meer

TIMEPAN: Onderzoek voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het beter is om palliatieve chemotherapie direct te starten bij diagnose, of pas te starten bij het optreden van klachten. Lees meer

ULTRAPANC: Onderzocht wordt of het gebruik van intra-operatieve echografie van toegevoegde waarde is tijdens operaties van alvleesklierkanker. Lees meer

Meer lezen over deze onderzoeken naar alvleesklierkanker? Ga dan naar de website kanker.nl.  Klik hier voor meer informatie over alvleesklierkanker. Voor overige vormen van galwegkanker klik hier. Voor meer informatie over de DPCG of over alvleesklierkanker in het algemeen zie onze patiëntenfolder. Ook op onze website vindt u algemene informatie. Wilt u meer lezen over wetenschappelijke onderzoeken van de DPCG, klik dan hier. Contact met de DPCG? Stuur een mail.

Sommige studies over alvleesklierkanker staan niet vermeld op de website van de DPCG (omdat deze niet geïnitieerd zijn van uit de DPCG), maar zijn wel te vinden op kanker.nl/trials. Bezoek in dat geval de website van kanker.nl.

Back To Top