skip to Main Content

Hieronder vindt u informatie over de lopende medisch-wetenschappelijke onderzoeken van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG):

DIPLOMA: het eerste onderzoek wereldwijd waarbij gekeken wordt naar verschillende manieren om de alvleesklierstaart te verwijderen. Verwijderen van de alvleesklierstaart kan door middel van een minimaal invasieve operatie, dat wil zeggen zo weinig mogelijk belastend voor de patiënt (een kijkoperatie of een robot-geassisteerde operatie) of door middel van een open buikoperatie. Lees meer

IKnowIT: in deze studie onderzoeken we of verschillende circulerende zogeheten biomarkers in het bloed (stoffen die meetbaar zijn en ons kunnen vertellen wat er in ons lichaam gaande is) kunnen voorspellen hoe goed chemotherapie met het middel FOLFIRINOX aanslaat bij patiënten met pancreascarcinoom.

PACAP-1: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van landelijke implementatie van ‘best practices’ (beste behandelingen) op de overleving bij alvleesklierkanker.

PACYFIC: de aanwezigheid van cysten in de alvleesklier geven vaak geen klachten. Deze cysten worden soms per toeval ontdekt bij beeldvormend onderzoek. In sommige gevallen kan zo’n cyste op den duur ontaarden in kanker. In deze studie worden patiënten met een cyste aan de alvleesklier 10 jaar lang gevolgd. Hierbij wordt halfjaarlijks beeldvormend onderzoek en bloedonderzoek gedaan om te kijken hoeveel procent daadwerkelijk een operatie zal moeten ondergaan vanwege ontaarding in een kwaadaardige tumor. Lees meer

PancreasParel: Onderzoek van lichaamsmaterialen en medische gegevens van patiënten die worden geopereerd vanwege een ontsteking of tumor aan de alvleesklier (pancreas). Medische gegevens en lichaamsmaterialen worden verzameld voor onderzoek naar (erfelijke) factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en verloop van alvleeskliertumoren en chronische alvleesklierontsteking. Lees meer

PANDORINA: In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van het niet plaatsen van een drain na een verwijdering van de alvleesklierstaart op de morbiditeit (voorkomen van meerdere aandoeningen tegelijkertijd) en op fistels die na de operatie kunnen ontstaan.  Er zijn verschillende soorten aandoeningen waarbij de alvleesklierstaart verwijderd dient te worden. Aan het einde van deze operatie wordt in de meeste gevallen een drain in de buik achter gelaten om eventueel aanwezig wondvocht, bloed of alvleeskliersappen af te voeren. Tegenwoordig is het echter niet standaard meer om een drain achter te laten. In dit onderzoek zal bij de helft van de mensen wel een drain achter gelaten worden en bij de andere helft niet.

PANFIRE III: onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. In dit onderzoek wordt een nieuwe behandelmogelijkheid onderzocht. In deze studie wordt gekeken naar de veiligheid en de effectiviteit van het toedienen van elektrische stroomstootjes in de tumor, in combinatie met immuuntherapie is. Deze behandelmogelijkheid wordt vergeleken met toediening van alleen immuuntherapie (zonder de stroomstootjes). Alle behandelingen binnen deze studie worden voorafgegaan door de standaardbehandeling met chemotherapie. Lees meer

PELICAN: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van radiofrequente naald-ablatie RFA na chemotherapie bij een alvleeskliertumor die niet verwijderd kan worden. Dit is een techniek waarbij een of meerdere elektroden in de tumor geplaatst worden. Lees meer

PORSCH-onderzoek: eerste onderzoek wereldwijd naar de meerwaarde van een vast protocol voor behandeling van complicaties na alvleesklieroperaties.

PREOPANC-2: onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker, die geopereerd kunnen worden. Onderzocht wordt of een voorbehandeling met chemotherapie met het middel FOLFIRINOX gevolgd door verwijdering van de tumor in de alvleesklier, meer effect heeft dan een voorbehandeling met chemoradiotherapie en aanvullende chemotherapie na verwijdering van de tumor in de alvleesklier. Lees meer

PROPAN: dit project is bedoeld voor mensen met (erfelijke) alvleesklierontstekingen of zij die lijden aan IPMN (goedaardige vorm van alvleeskliertumor die kwaadaardig kan worden in de toekomst). Door deze aandoeningen bestaat een verhoogd risico alvleesklierkanker te ontwikkelen. Een behandeloptie is totale verwijdering van de alvleesklier.

SPHINX: Eerste onderzoek wereldwijd naar een behandelmethode waarbij een sneetje wordt aangebracht in de sluitspier van de galwegen nadat er een drain is aangebracht. Een regelmatig voorkomende bijwerking van galwegdrainage (ERCP) is namelijk een ontsteking van de alvleesklier. In de SPHINX-studie wordt onderzocht of deze behandelmethode de kans op zo’n ontsteking kan verminderen. Lees meer

ULTRAPANC: Onderzocht wordt of het gebruik van intra-operatieve echografie van toegevoegde waarde is tijdens operaties van alvleesklierkanker. Lees meer

Meer lezen over deze onderzoeken naar alvleesklierkanker? Ga dan naar de website onderzoekbijkanker.nl.  Klik hier voor meer informatie over alvleesklierkanker. Voor overige vormen van galwegkanker klik hier. Voor meer informatie over de DPCG of over alvleesklierkanker in het algemeen zie onze patiëntenfolder. Ook op onze website vindt u algemene informatie. Wilt u meer lezen over wetenschappelijke onderzoeken van de DPCG, klik dan hier. Contact met de DPCG? Stuur een mail.

Back To Top