Ga naar hoofdinhoud

Om de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker te verbeteren heeft de DPCG een expertpanel opgesteld. Klik hieronder op één van de expertpanels om een aanvraag te doen.

Let op: zorg ervoor dat u gebruik maakt van Google Chrome als internetbrowser om een gebrande CD te uploaden. Wanneer u een patiënt aanmeldt voor een van de expertpanels, voeg dan via EVOCS de volgende informatie toe:

–  Klinische gegevens van de patiënt

  • Details klinische diagnose (type, locatie)
  • Details neoadjuvante therapie (type, frequentie)
  • Eerdere beoordeling resectabiliteit

–  Vraagstelling aan het Expertpanel
–  Contactgegevens aanvrager (telefoon, e-mail)

LAPC Expertpanel

U kunt per mail een EVOCS-code aanvragen. Om deze aan te vragen klik hier.

LAPC Expertpanel

DPCG Expertpanel

U kunt per e-mail een EVOCS-code aanvragen:
expertpanel@dpcg.nl

DPCG Expertpanel

Op het gebied van de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker zijn de laatste jaren grote stappen gezet, vooral bij de behandeling van patiënten bij wie de tumor nog niet is uitgezaaid, maar ook niet verwijderd kan worden (dit gaat om 40% van alle patiënten met alvleesklierkanker).

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5-10 patiënten alsnog geopereerd kan worden na chemotherapie met FOLFIRINOX. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. Indien een operatie niet mogelijk is kan behandeling soms bestaan uit lokaal ablatieve technieken (naaldablatie), zoals irreversibele elektroporatie (NanoKnife®) of radiofrequente ablatie (RFA). Optimale toepassing van FOLFIRINOX, een eventuele operatie en deze ablatietechnieken zijn momenteel onderwerp van onderzoek binnen de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG).

Alvleesklierkanker komt echter relatief weinig voor. Hierdoor zijn niet alle behandelcentra bekend met de laatste ontwikkelingen omtrent de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker. Ervaring met de diagnostiek en keuze voor de juiste behandeling door een medisch specialist spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke uitkomst voor de patiënt.

Om de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker te kunnen verbeteren heeft de DPCG een Expertpanel ingesteld. Dit panel bestaat uit verschillende specialisten met bewezen expertise op het gebied van alvleesklierkanker. Alle experts zijn werkzaam in centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker in Nederland en nemen deel aan deze multidisciplinaire werkgroep.

Artsen die een patiënt hebben met (vermoeden van) alvleesklierkanker, en twijfelen aan of bevestiging zoeken over de gestelde diagnose of het te voeren behandelplan kunnen online een intercollegiaal consult aanvragen bij het Expertpanel. Naar aanleiding van het advies kan een patiënt, indien gewenst, verwezen worden naar een expertisecentrum in de regio.

Voor het ontwerpen en uitvoeren van het online systeem heeft de DPCG gekozen voor een samenwerking met Fysicon. Via het online portal (EVOCS) kunnen patiëntgegevens en beeldvorming via een beveiligde verbinding worden verstuurd, waarbij tevens de beelden (CT, MRI) in oorspronkelijke kwaliteit beschikbaar kunnen worden gesteld. Van dit systeem kan gratis gebruik worden gemaakt voor verwijzingen naar het landelijk Expertpanel Pancreascarcinoom.

Zie hieronder een weergave van het proces en bijbehorende tijdsduur van verwijzing via het Expertpanel Pancreascarcinoom.

De ziekenhuizen van het LAPC Expert Panel zijn:

Amsterdam UMC:
Prof. dr. M.G. Besselink (chirurg)
Prof. dr. O.R. Busch (chirurg)
Prof. dr. J.W. Wilmink (medisch oncoloog)

Erasmus MC:
Dr. R.F. de Wilde (chirurg)
Prof. dr. B. Groot Koerkamp (chirurg)
Prof. dr. C.H.J. van Eijck (chirurg)

Leids Universitair Medisch Centrum:
Dr. J.S.D. Mieog (chirurg)

Maastricht UMC+:
Dr. M. den Dulk (chirurg)

Radboud UMC:
Dr. M. van der Kolk (chirurg)

 UMC Groningen:
Dr. M.W. Nijkamp (chirurg)

UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht):
Dr. T.L. Bollen (radioloog)
Prof. dr. I.Q. Molenaar (chirurg)
Prof. dr. H.C. van Santvoort (chirurg)

Coördinatoren:

Jacobien Scheepens, arts-onderzoeker DPCG, e-mail

Back To Top