Ga naar hoofdinhoud

Expert panel Pancreas NGS

Afgelopen decennia is er veel veranderd m.b.t. de behandeling van pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC). Desondanks blijft de behandeling lastig en zijn de overlevingscijfers nog erg laag. Naast de bekende chemotherapie, radiotherapie en operaties, wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar doelgerichte therapie. Dit zijn behandelingen die aangrijpen op een specifieke DNA-mutatie in de tumor, ook wel ‘druggable targets’ en ‘targeted therapy’ genoemd.

Bij het PDAC zijn er vier veel  voorkomende mutaties, namelijk KRAS, TP53, CDKN2A & SMAD4. Een hoop andere mutaties zijn veel minder vaak voorkomend (<5-10%). Veelal zijn de alvleeskliertumoren zonder KRAS-mutatie (KRAS-wildtype) de tumoren waar deze minder vaak voorkomende mutaties in gevonden worden. Sommige van deze mutaties zijn kandidaten voor targeted therapy. Er kan dan gericht op die mutatie medicatie gegeven worden, waardoor de tumorgroei geremd wordt. In veel gevallen is dit nog in onderzoeksverband, om aan te tonen of het effectief is, of meer effectief dan de huidige behandelingen die er zijn. Belangrijk hierbij is dat het vooralsnog altijd gaat om palliatieve behandeling.

Om te weten of iemand voor targeted therapy in aanmerking komt, moet eerst worden onderzocht wat voor mutaties de tumor bevat. Dit kan d.m.v. een techniek die Next Generation Sequencing (NGS) heet. Wanneer er met NGS specifieke afwijkingen worden gevonden, is het goed om te overleggen of deze afwijkingen mogelijk druggable targets zijn en of patiënt in aanmerking zou komen voor targeted therapy. Hiervoor hebben wij een expert panel opgesteld, waarbij in een landelijk multidisciplinair overleg (MDO) de klinische gegevens en NGS uitslagen worden besproken, om advies te geven m.b.t. verdere diagnostiek en/of mogelijke behandelingen. Tevens wordt er gekeken of er aanwijzingen voor erfelijke aanleg zijn.

Wanneer u een patiënt heeft waarvan u de NGS uitslagen wilt bespreken, of wilt overleggen of bij een NGS verrichten bij een patiënt zinvol zou zijn, kunt u de patiënt bij ons aanmelden. Dit kan via e-mailadres. U kunt dan de casus vast kort toelichten en zult een klinische vragenlijst opgestuurd krijgen met het verzoek deze gegevens in te vullen. Deze kunt u dan ingevuld terugsturen samen met het NGS verslag, welke zullen worden besproken. We ontvangen alle informatie graag uiterlijk een week van tevoren, ter voorbereiding. Het MDO vindt maandelijks plaats op de laatste vrijdag van de maand. Eventueel kunt u hierbij aanwezig zijn, u zal dan een uitnodiging hiervoor ontvangen via benoemd mail adres. Advies van het MDO wordt teruggekoppeld aan degene die de patiënt heeft aangemeld.

NB: op dit moment wordt NGS bij het pancreascarcinoom niet vergoed door verzekeraars. Gemaakte kosten zullen door het ziekenhuis zelf betaald worden. Soms zijn er onderzoeken waarin NGS verrichten kan worden, dit is afhankelijk van welke onderzoeken er lopen.

Aanwezigen expert panel
Oncologen
Prof. dr. J.W. Wilmink (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Dr. S. Bins (Eramus MC)
Dr. M.Y.V. Homs (Erasmus MC)
Dr. G.A. Cirkel (Meander MC/UMC Utrecht)

Pathologen
Dr. A. Farina Sarasqueta (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Prof. dr. J. Verheij (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Dr. M. Doukas (Erasmus MC)
L. Noordam (Erasmus MC, AIOS)
Dr. L.A.A. Brosens (UMC Utrecht)

Klinische Moleculaire Biologen
Dr. H.J. Dubbink (Erasmus MC)
Dr. F.H. Groenendijk (Erasmus MC)
Dr. S.R. Martens (Erasmus MC)
Dr. R.W.J. Meijer (Erasmus MC)

Klinisch genetici
Dr. A. Wagner (Erasmus MC)
Dr. D.G.M. Bosch (Erasmus MC)
drs. J.M. van Berge Henegouwen (Erasmus MC, AIOS)

Chirurgen
Prof. dr. C.H.J. van Eijck (Erasmus MC)
Dr. N.G. Kooreman ( Erasmus MC)

Arts-onderzoekers
Drs. K. Verkerk (AvL-NKI)
Drs. G.J. Strijk (Erasmus MC)

 

 

Back To Top