skip to Main Content

Artifical Bihormonal Pancreas in Patients after total Pancreatectomy, APPEL 5+: randomized controlled cross-over trial

 

Achtergrond:
Patiënten na een totale pancreatectomie ontwikkelen een vaak slecht reguleerbare, insulineafhankelijke diabetes met grote impact op de kwaliteit van leven. Ondanks behandeling met een insulinepomp of insulineinjecties ontstaan soms zelfds wegrakingen door hypoglykemieën optreden. Recent is het effect van een in Nederland gefabriceerde kunstmatige alvleesklier (een bihormonaal closed loop system) getest in patiënten met diabetes mellitus type 1. Deze kunstmatige alvleesklier is de enige ter wereld die volledig automatisch insuline en glucagon afgeeft. De resultaten van dit onderzoek waren zeer positief: patiënten waren gedurende een langer gedeelte van de tijd in de juiste range van glucosewaarden.

Doel:
Het doel van deze gerandomiseerde cross-over trial is om te bepalen wat de effectiviteit is van de kunstmatige alvleesklier bij patiënten na een totale pancreatectomie. Primaire eindpunt is de tijd waarin een patiënt zich in een euglycemische (3.9-10 mmol/l) status bevindt.

Inclusiecriteria:
Patiënten na totale pancreatectomie voor zwel benigne als maligne aandoeningen. Belangrijkste exclusiecriteria: minder dan drie maanden na resectie, impaired awareness voor hypoglycemie, BMI>35 kg/m2, HbA1c >90 mmol/mol.

Startdatum:
De studie zal opgestart worden zodra het mogelijk is klinisch onderzoek in deze setting uit te voeren.

 

Contact

Studiecoördinator:
Drs. Anouk. Latenstein, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, e-mail
Drs. Charlotte van Veldhuisen, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, panorama@dpcg.nl

Hoofdonderzoekers:
Prof. dr. M.G.H. Besselink, chirurg Amsterdam UMC, e-mail
Dr. J.H. de Vries, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC, e-mail

 

Back To Top