Ga naar hoofdinhoud

A Randomized Controlled Trial on Additional Treatment for Isolated Local Pancreatic Cancer Recurrence using Stereotactic Body Radiation Therapy (ARCADE): a nationwide, randomized controlled trial

Update maart 2024
Huidige inclusies: 45 / 120 (38%)

Doel van het onderzoek:
Onderzoek naar de effecten van additionele behandeling door middel van hoge precisiebestraling bij patiënten met een geïsoleerd lokaal recidief pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC).

Onderzoeksdesign:
Nationale, multicenter, gerandomiseerde trial volgens het Trials within Cohorts (TwiCs) design.

Interventie en controle:
Arm A: standaardbehandeling, dat meestal bestaat uit chemotherapie.
Arm B: behandeling door middel van hoge precisiebestraling gevolgd door standaardbehandeling.

Uitkomstmaten:
De primaire uitkomstmaat is overleving vanaf diagnose van het recidief. Secundair wordt er gekeken naar onder andere kwaliteit van leven, behandelrespons, toxiciteit, algehele en ziektevrije overleving en haalbaarheid van behandeling of reden voor exclusie.

Inclusiecriteria:
• Histologisch bewezen geïsoleerd lokaal recidief PDAC na resectie;
• Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score van 0-2;
• Leeftijd ≥ 18 jaar;
• PACAP-deelnemer met toestemming voor Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en TwiCs.

Exclusiecriteria:
• Gemetastaseerde ziekte;
• Levensverwachting korter dan 3 maanden;
• Patiënten met exclusiecriteria voor het maken van een MRI/CT-scan met contrast.

Sample size:
174 patiënten

Deelnemende centra:
De DPCG-geaffilieerde centra nemen deel aan de studie waarbij de radiotherapie op een van de volgende locaties wordt gegeven:
• RAKU
• Amsterdam UMC
• Erasmus MC

Hoofdonderzoekers:
• M.P.W. Intven, radiotherapeut, RAKU
• I.Q. Molenaar, chirurg, RAKU
• A.M.E. Bruynzeel, radiotherapeut, Amsterdam UMC
• M.G.H. Besselink, chirurg, Amsterdam UMC
• J. Nuyttens, radiotherapeut, Erasmus MC
• B. Groot Koerkamp, chirurg, Erasmus MC

Studiecoördinator:
• J.C.M. Scheepens arts-onderzoeker, RAKU
• Mobiel: 06-214 77 044
• E-mail 

Back To Top