skip to Main Content

DIPLOMA

 Update: mei 2021

DIPLOMA: Distale pancreatectomie, minimaal invasief of open, voor maligniteit: een Pan-Europese gerandomiseerde multicenterstudie

Samenvatting

Doel: Onderzoeken of minimaal invasieve (laparoscopisch of robot-geassisteerde) distale pancreatectomie vergelijkbaar is met de standaard, open distale pancreatectomie voor oncologische uitkomsten.

Ontwerp: Gerandomiseerd gecontroleerde internationale multicenter patiënt-geblindeerde klinische studie.

Populatie: Patiënten met een primair respectabele PDAC, of verdacht voor PDAC, in het pancreascorpus of –staart.

Inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder
 • Tumor in het pancreascorpus of –staart
 • Electieve distale pancreatectomy voor veronderstelde PDAC (PA niet noodzakelijk)
 • Zowel minimaal invasief als open procedure mogelijk
 • Patiënt fit voor chirurgie

Exclusiecriteria:

 • ASA score > 3
 • Chronische pancreatitis in de voorgeschiedenis
 • Tweede neoplasie waarvoor resectie in dezelfde procedure
 • Betrokkenheid van grote bloedvaten (truncus coeliacus, AMC, VMS)
 • Afstandmetastasen (incl. lymfeklieren)
 • Zwangerschap
 • Deelname andere studie met invloed op uitkomst

Sample size: 258

Voortgang:

Huidige inclusie: 258/258

Deelnemende Nederlandse Centra:

– Amsterdam UMC, locatie AMC (n = 22)

– Erasmus MC (n = 6)

– Catharina ziekenhuis (n = 8)

– Universitair Medisch Centrum Groningen (n = 5)

– Medisch Spectrum Twente (n = 5)

– RAKU (UMCU/St Antonius Ziekenhuis) (n = 4)

– Radboud Universitair Medisch Centrum (n = 0)

Hoofdonderzoekers
Prof. dr. M.G.H. Besselink, chirurg Amsterdam UMC, locatie AMC, e-mail

Prof. dr. M. Abu Hilal, chirurg University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, Engeland, e-mail

Studiecoördinatoren
Drs F.L.I.M. Vissers, arts-onderzoeker heelkunde Amsterdam UMC, locatie AMC, e-mail

Drs. S. Lof, arts-onderzoeker University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, Engeland, e-mail

Back To Top