skip to Main Content

In de iKnowIT studie onderzoeken we of verschillende circulerende biomarkers de respons op FOLFIRINOX chemotherapie kunnen voorspellen bij patiënten met panceascarcinoom. Hiervoor worden in totaal 200 patiënten geïncludeerd van alle tumorstadia, inclusief patiënten die neoadjuvant behandeld worden met FOLFIRINOX binnen de PREOPANC-2-studie. Buiten de PREOPANC-2 centra zijn het Erasmus MC, AMC, LUMC, Maasstad ziekenhuis en het Fransiscus Gasthuis open voor inclusie van patiënten met locally advanced panceascarcinoom en patiënten met metastasen. Van elke patiënt wordt bloed afgenomen voor de start met chemotherapie en na de eerste kuur/voor start van de tweede kuur. Zo kunnen we vooraf of in een vroeg stadium de chemotherapierespons voorspellen. Conform de standaard wordt na 4 en 8 kuren een CT-scan gemaakt om de tumorrespons te beoordelen aan de hand van de RECIST criteria. Inmiddels zijn 187 patiënten geïncludeerd in deze studie waarvan 156 bruikbaar voor biomarkeronderzoek met beide bloedafnames en respons uitkomsten compleet.

Back To Top