Ga naar hoofdinhoud

Update december 2021: alle patiënten zijn geïncludeerd; studie wordt gesloten

In de iKnowIT-studie onderzoeken we of verschillende circulerende biomarkers de respons op chemotherapie met FOLFIRINOX kunnen voorspellen bij patiënten met pancreascarcinoom. Hiervoor worden in totaal 200 patiënten geïncludeerd van alle tumorstadia, inclusief patiënten die neoadjuvant behandeld worden met FOLFIRINOX binnen de PREOPANC-2-studie. Buiten de PREOPANC-2-centra zijn de volgende centra open voor inclusie van patiënten met lokaal gevorderd pancreascarcinoom en inclusie van patiënten met metastasen: Erasmus MC, Amsterdam UMC, LUMC, Maasstad ziekenhuis en het Fransiscus Gasthuis. Van elke patiënt wordt bloed afgenomen voordat begonnen wordt met chemotherapie, evenals na de eerste kuur/voor start van de tweede kuur. Zo kunnen we vooraf of in een vroeg stadium de respons op de chemotherapie voorspellen. Conform de standaard wordt een CT-scan gemaakt na 4 en 8 kuren om de tumorrespons te beoordelen aan de hand van de RECIST-criteria. Inmiddels zijn 240 patiënten geïncludeerd in deze studie waarvan een groot aantal geschikt is voor biomarkeronderzoek met beide bloedafnames en respons van de complete uitkomsten.

Back To Top