skip to Main Content

LAPC-2

Update 3 november 2020: 31 patiënten geïncludeerd

 

Achtergrond & Doel
In de LAPC-2-studie onderzoeken we de combinatie van IMM-101 (Heat-Killed Mycobacterium Obuense) & stereotactische bestraling (SBRT) in patiënten met een lokaal gevorderd pancreascarcinoom (LAPC). De studie bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt de veiligheid en haalbaarheid onderzocht. In de tweede fase wordt gekeken naar de effectiviteit. In de LAPC-1 studie werden patiënten behandeld met 8 kuren FOLFIRINOX gevolgd door SBRT. Deze studieopzet resulteerde in een 1-jaars progressievrije overleving van 34% en een 1-jaars algehele overleving van 64%. Door het toevoegen van IMM-101 hopen we de 1-jaars progressievrije overleving te kunnen verbeteren van 34% naar 54%.

 

Studieopzet
Patiënten die minimaal vier kuren FOLFIRINOX hebben ondergaan en stabiele ziekte hebben, komen in aanmerking voor de LAPC-2-studie. Proefpersonen ontvangen een zestal intradermale vaccinaties met IMM-101. Op week 0, 2, 4, 8, 10 en 12 wordt een vaccinatie gegeven. De SBRT start op week twee. De bestraling wordt gegeven op vijf achtereenvolgende dagen. In totaal wordt de pancreastumor met 40Gy bestraald. Drie maanden na de SBRT volgt de eerste CT-scan waar de resectabiliteit van de tumor wordt beoordeeld. Soms wordt een exploratieve laparotomie met eventueel een resectie afgesproken.

Voortgang
Een geschikte patiënt wordt voor inclusie en behandeling in de LAPC-2 studie verwezen naar het Erasmus MC. De inclusies van de eerste studiefase zijn inmiddels voltooid. De toevoeging van IMM-101 aan SBRT zorgt niet voor meer adverse events en het middel is veilig gebleken in combinatie met SBRT. Ook is het haalbaar gebleken om de vaccinaties aan patiënten toe te dienen.

Momenteel worden patiënten geïncludeerd en behandeld in de tweede studiefase. Het is te vroeg om harde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de combinatie IMM-101 en SBRT voor patiënten met alvleesklierkanker. Begin november 2020 zijn 31 patiënten geïncludeerd in de studie. In totaal zullen 38 patiënten worden geïncludeerd en behandeld volgens het studieprotocol.

 

Onderzoekers
Hoofdonderzoeker: Professor Casper van Eijck
Arts-Onderzoeker: F.R. van ’t Land, e-mail 

 

 

Back To Top