Ga naar hoofdinhoud

Intraveneus lidocaïne bij pijn door pancreascarcinoom of chronische pancreatitis (LIDOPAN): een multicenter prospectieve, niet-gerandomiseerde, fase-II- studie

Update september 2023: inclusie is gesloten, manuscript is in voorbereiding.

Doel:

Onderzoeken wat de werkzaamheid is van eenmalig gemonitord intraveneus toedienen van lidocaïne bij patiënten met pancreascarcinoom of chronische pancreatitis.

Uitkomstmaat:

De primaire uitkomstmaat is de pijnscore, gemeten met de Brief Pain Inventory (BPI) vragenlijst direct na de lidocaïne-infusie. Secundair kijken we naar de duur van de pijnstilling (door middel van een pijndagboek de eerste 14 dagen, en vragenlijsten na 2 weken, één, drie en zes maanden), kwaliteit van leven, adverse events en reductie van opioïden.

Inclusiecriteria:

 • Patiënten van 18 jaar of ouder.
 • NRS score ≥ 4, ondanks eerdere therapie met niet- opioïden, opioïden of TCAs. Of pijn behandeling met niet- opioïden, opioïden of TCAs, met een adequaat effect, maar onvermogen om deze af te bouwen.
 • Bij chronische pancreatitis:
  • Diagnose op basis van M-ANNHEIM criteria.
 • Bij pancreascarcinoom:
  • Pathologisch bevestigde diagnose van niet-gemetastaseerd resectabel of lokaal gevorderd pancreascarcinoom.
  • WHO performance status 0-2.
  • Levensverwachting ≥ 3 maanden.
 • Consensus van chirurg/maag-darm-lever arts en anesthesioloog dat patiënt geschikt is voor de behandeling.

Exclusiecriteria:

 • Patiënten met een contra-indicatie voor lidocaïne, d.w.z. niet-adequate leverfunctie, hypersensitiviteit voor lokaal toegediende anesthetica, hartfalen NYHA klasse III-IV, recent myocardinfarct (de laatste 12 maanden), shock en geleidingsstoornissen (tweede en derdegraads AV block of atriumfibrilleren).
 • Patiënten die een eerdere invasieve pijn behandeling ondergingen, zoals endoscopische therapie of chirurgie voor chronische pancreatitis en plexus blokkades voor pancreascarcinoom.

Sample size:

30 patiënten (15 pancreascarcinoom, 15 chronische pancreatitis)

Deelnemende centra:

 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Maastricht UMC+
 • LUMC
 • Rijnstate

Contactgegevens

Studiecoördinator: Simone Augustinus, e-mail

Back To Top