Ga naar hoofdinhoud

Update september 2023: manuscript in voorbereiding.

 

 

Inmiddels zijn de PACAP-1 best practices in alle 17 regio’s geïmplementeerd. Hieronder is kort de opzet van de studie beschreven. De uitgebreide beschrijving staat in het studieprotocol.

De geïmplementeerde best practices zijn als volgt:
Optimalisatie van het chemotherapie beleid: Ter ondersteuning zijn standaard ‘chemotherapie zinnen‘ ontwikkeld met verwijzingen naar de belangrijkste referenties. Tevens kunt u een beslisboom volgen om per tumorstadium tot de geadviseerde behandeling te komen. Deze beslisboom is in samenwerking met Oncoguide gemaakt.

Optimalisatie van biliaire drainage door middel van plaatsing van een metalen stent: De nieuwe ISGE-richtlijn adviseert om biliaire drainage door middel van een metalen stent te verrichten. Hier zijn de indicaties en typen metalen stent uiteengezet per tumorstadium.

Optimalisatie van exocriene pancreasinsufficiëntie: Patiënten zouden vaker enzymen voorgeschreven moeten krijgen met daarbij een individuele behandeling door bijvoorbeeld een diëtist of verpleegkundig specialist.

Daarnaast zijn er overzichtelijke informatievideo’s gemaakt voor patiënten.

Achtergrond: Met het kwaliteitsproject PACAP-1 trial beoogt de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) de overleving en kwaliteit van leven voor patiënten met een pancreascarcinoom in Nederland te verbeteren door middel van implementatie van PACAP-1 practices via een multicenter stepped-wedge cluster randomized controlled trial (RCT). Deze PACAP-1 practices zijn geïdentificeerd uit de eerste drie PACAP registratiejaren (NKR+/DPCA/PROMs data). Om het doel van de verbetering van overleving en kwaliteit van leven te realiseren is een nauwe landelijke samenwerking met regionaal maatwerk vereist. Uiteindelijk is het doel een landelijke kwaliteitsimpuls te veroorzaken binnen de pancreaskankerzorg in Nederland.

Design: De PACAP-1 trial is een stepped-wedge cluster RCT. In 17 clusters (de 17 DPCG-centra en hun verwijzende regio) zullen de PACAP-1 practices stapsgewijs geïmplementeerd worden. De volgorde waarop de clusters over zullen gaan naar de PACAP-1 practice fase zal worden gerandomiseerd. Door middel van een wash-in fase leren de centra gefaseerd de details van de PACAP-1 practices (zie figuur). In ieder DPCG centrum is een regionaal pancreasteam geïdentificeerd dat fungeert als regionaal expertise aanspreekpunt.

Uitkomsten: De primaire uitkomstmaat is 1-jaarsoverleving. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, 3- en 5-jaarsoverleving, en succes van implementatie van de PACAP-1 practices. Uitkomsten van patiënten die zijn behandeld in de current practice fase zullen worden vergeleken met uitkomsten van patiënten die zijn behandeld in de PACAP-1 practice fase.

Verder heeft PACAP ook aangetoond dat de huidige documentatie en registraties verbeterd moeten worden. Steeds meer landelijke studies maken gebruik van data uit de PACAP registraties. Voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van al het  pancreasonderzoek in Nederland is het belangrijk om de registraties te verbeteren. Tevens zal aandacht gevestigd worden op trialparticipatie binnen DPCG studies, omdat deze inclusies verbeterd kunnen worden en nu vaak slechts door een beperkt aantal DPCG centra gedragen worden.

Contact: PACAP-1 research team, e-mail

Coördinerend onderzoeker:
Drs. Simone Augustinus, coördinator PACAP-1, e-mail

Hoofdonderzoekers: Jeanin E. van Hooft, Casper H.J. van Eijck, J. (Hanneke) W. Wilmink, Hanneke W. M. van Laarhoven, Marc G.H. Besselink

Back To Top