Ga naar hoofdinhoud

PANcreatic CAncer: validation of predictive biomarKErs, de PANCAKE-studie

 

Achtergrond
FOLFIRINOX is op dit moment eerstekeuzebehandeling in Nederland voor patiënten met gevorderd pancreascarcinoom. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de overlevingswinst bij FOLFIRINOX als neoadjuvante behandeling van resectabel en borderline resectabel pancreascarcinoom. Alhoewel FOLFIRINOX een betere overleving lijkt te geven ten opzichte van bijvoorbeeld monotherapie met gemcitabine, heeft niet iedere patiënt baat bij de behandeling. Bij sommigen is de tumor snel progressief ondanks chemotherapie. Daarnaast ondervinden veel patiënten ernstige toxiciteit van FOLFIRINOX.

Met behulp van predictieve biomarkers hopen we in de toekomst patiënten te kunnen selecteren voor beschikbare behandeling om zo te voorkomen dat patiënten die niet reageren op de behandeling, ook niet blootgesteld hoeven te worden aan toxische chemotherapie. Wellicht hebben deze patiënten wel baat bij een andere behandeling.

In een eerdere studie, de iKnowIT studie, hebben we een groot aantal potentiële biomarkers onderzocht. Hieruit hebben we de meest hoopgevende predictieve biomarkers geselecteerd die we in dit huidige onderzoek willen valideren in een groter cohort.

Studieopzet
Alle patiënten die FOLFIRINOX behandeling zullen ondergaan komen in aanmerkingen voor de studie. Zowel (borderline) resectabele, locally advanced en gemetastaseerde patiënten kunnen geïncludeerd worden. Alleen als patiënten in het verleden reeds FOLFIRINOX chemotherapie hebben gehad, of als een andere vorm van chemotherapie niet aansloeg en daarom overgegaan wordt op behandeling met FOLFIRINOX, worden patiënten uitgesloten van studiedeelname.

Voor dit onderzoek wordt op twee momenten extra bloed afgenomen: voor de start van behandeling met FOLFIRINOX en na één kuur.

In deze bloedsamples zullen verschillende categorieën biomarkers worden onderzocht:
– Circulerend tumor DNA (in het bijzonder circulerende TP53 mutaties)
– microRNAs
– SNPs (inclusief the TP53 Pro72Arg SNP)
Ook zal worden geprobeerd verschillende biomarkers te combineren om daarmee de sensitiviteit en specificiteit te verbeteren.

Na elke vier kuren FOLFIRINOX wordt een CT-scan verricht volgens standaard protocol. De chemotherapierespons wordt bepaald aan de hand van deze CT-scans met de RECIST criteria.

Naast de FOLFIRINOX-populatie zal ook een klein controlecohort geïncludeerd worden met patiënten die behandeling met gemcitabine met nab-paclitaxel ondergaan.

Voortgang
Maart 2023:  – Inclusies 74 / 200 (37%), controlegroep 4 / 100 (4%).

De studie is open voor inclusie in het Erasmus MC, Maasstad ziekenhuis, LUMC, MUMC, Amsterdam UMC, Jeroen Bosch en Amphia ziekenhuis. Andere centra zijn uiteraard welkom om aan te sluiten.

Patiënteninformatiebrief

Contact
Hoofdonderzoeker: prof. dr. C.H.J. van Eijck, e-mail

Studiecoördinators:
Gaby Strijk, e-mail

Back To Top