Ga naar hoofdinhoud

Update maart 2024
Huidige inclusies: 38/98 (39%)

PANcreatic Cancer lOcalized Disease in frail or elderly patients unfit for both chemotherapy and surgery treated with Stereotactic Ablative Radiotherapy (PANCOSAR): a multicenter randomized controlled trial

Doel van onderzoek

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van hoge precisiebestraling bij patiënten met een lokaal pancreascarcinoom voor wie alleen best supportive care mogelijk is op basis van conditie en comorbiditeiten of wens van de patiënt.

Ontwerp

Nationale, multicenter, gerandomiseerde trial volgens het Trials within Cohorts (TwiCs) design

 Interventie

Arm 1: Best supportive care + stereotactische radiotherapie 5x 8 Gy

Arm 2: Best supportive care

Uitkomstmaten

Overleving na 6 maanden en kwaliteit van leven

Inclusiecriteria

 • PA bewezen gelokaliseerd pancreascarcinoom, indien bijvoorbeeld te risicovol: duidelijke consensus wat betreft de diagnose in MDO
 • Niet fit voor chemotherapie of chirurgie, of patiënt wenst deze behandelingen niet te ondergaan
  • NB indien behandeling met chemotherapie wordt gestaakt, bijvoorbeeld door toxiciteit, kan een patiënt alsnog geïncludeerd worden indien niet meer dan 2 cycli zijn toegediend
 • WHO performance score 0-2
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • CT scan niet ouder dan 6 weken
 • PACAP deelnemer met toestemming voor PROMs en TwiCs

Exclusiecriteria

 • Gemetastaseerde ziekte
 • Darm obstructie
 • Actieve bloeding
 • Ongecontroleerde infectie
 • Contra-indicaties voor een MRI, bijvoorbeeld claustrofobie of pacemakers (dit geldt alleen voor behandeling in VUmc of RAKU)

Deelnemende centra

Alle DPCG-geaffilieerde centra, waarbij de radiotherapie op een van de volgende locaties wordt gegeven:

 • Amsterdam UMC – locatie VUmc
 • RAKU
 • Erasmus MC

Hoofdonderzoekers

 • A.M.E. Bruynzeel, radiotherapeut, Amsterdam UMC
 • M.P.W. Intven, radiotherapeut, RAKU
 • J.M.E. Nuyttens, radiotherapeut, Erasmus MC

Studiecoördinator

C. van Vliet, radiotherapeut/arts-onderzoeker, Amsterdam UMC

E-mail c.vanvliet@amsterdamumc.nl

 

 

Back To Top