Ga naar hoofdinhoud

PandigiPET


De PandigiPET is een side-studie van de Preopanc-2-trial, waarin gekeken wordt wat de toegevoegde waarde is van de digitale PET-scanner bij stadiëring en restadiëring van pancreascarcinoom

 

Introductie
Een recente ontwikkeling in de behandeling van pancreascarcinoom is het gebruik van neoadjuvante chemotherapie vóór chirurgie. Dit heeft reeds geleid tot goede resultaten. Bij deze patiënten wordt een CT-scan gemaakt voor (re)stadiëring. De CT-scan is echter onbetrouwbaar bij evaluatie van de respons op chemotherapie, omdat er onvoldoende onderscheid gemaakt kan worden tussen fibrotisch en maligne weefsel.

Twee jaar geleden is in het Isala Ziekenhuis in Zwolle een nieuwe digitale PET/CT-scanner geïntroduceerd. Met deze scanner is het mogelijk om PET-beelden te maken met een aanzienlijk hogere beeldkwaliteit en nauwkeurigheid ten opzichte van de oudere ‘analoge’ PET-apparatuur. Tevens wordt bij patiënten met pancreascarcinoom regelmatig de tumormarker Serum Ca 19.9 bepaald bij het beoordelen van de respons op chemotherapie.
Het doel van de PandigiPET-studie is het evalueren van de diagnostische waarde van de digitale PET/CT-scanner voor stadiëring en restadiëring, vergeleken met de CT-scan en Serum Ca 19.9, bij patiënten met resectabel of borderline-resectabel pancreascarcinoom die behandeld worden met neo-adjuvante chemotherapie.

Studieopzet
De PandigiPET-studie is een onderzoek dat in eerste instantie gestart is in Isala. Gekeken wordt naar de waarde van de digitale PET scanner bij (borderline) resectabel pancreascarcinoom, in aanvulling op de nationale PREOPANC-2 studie waarbij de patiënten neo-adjuvant behandeld worden met FOLFIRINOX (arm 1) of neo-adjuvant chemo-RT & adjuvant chemo (arm 2). Er worden 40 patiënten geïncludeerd in deze studie.
Patiënten die deelnemen aan de PandigiPET-studie krijgen naast de reguliere diagnostiek (bloedonderzoek, CT scan etc.) twee keer een FDG-PET/CT-scan, die gemaakt wordt op de digitale PET-scanner:
1. De eerste FDG-PET/CT-scan wordt gemaakt vóór de start van de neo-adjuvante therapie (stadiëring).
2. De tweede FDG-PET/CT-scan wordt gemaakt na afronding van de neo-adjuvante therapie, vóór chirurgie (restadiëring).

De beelden van de PET-scans komen niet in het patiëntendossier en hebben geen invloed op het klinisch behandeltraject. De beelden worden in het kader van research (deze studie) beoordeeld na de resectie.

Deelnemende centra: Isala, LUMC

Documenten
PandigiPET Toestemmingsformulier en informatiebrief

Onderzoekers:
Gijs Patijn, chirurg oncoloog, Isala
Piet Jager, nucleair geneeskundige, Isala
Daniëlle Koopman, technisch geneeskundige & promovendus, Isala
Jan Willem de Groot, internist oncoloog, Isala
Vincent Nieuwenhuizen, chirurg oncoloog, Isala
Corné van de Worp, radioloog, Isala
Maarten Meijssen, MDL arts, Isala

Studiecoördinator:
Dr. ir. Tonke de Jong, medisch ingenieur, afdeling Nucleaire geneeskunde, Isala,
e-mail

Update oktober 2020:  29/40 (73%) geïncludeerd.

 

Back To Top