Ga naar hoofdinhoud

Update: september 2023 manuscript in voorbereiding.

PAncreatic intra-operative NOdal status: should it influence DEcision making during pancreatoduodenectomy in patients with pancreatic or periampullary cancer?
A prospective multicenter observational cohort – PANODE study


Achtergrond:
Patiënten met pancreascarcinoom waarvan preoperatief bekend is dat zij lymfekliermetastasen buiten het resectiegebied hebben, komen niet in aanmerking voor chirurgische resectie. Soms wordt echter pas intra-operatief duidelijk dat er lymfekliermetastasen buiten het resectiegebied aanwezig zijn. De literatuur is niet eenduidig omtrent het nut van routinematig sampling van lymfeklieren buiten het resectiegebied, het wel/niet afzien van resectie bij (microscopische of macroscopische) lymfekliermetastasen, noch over de prognose van patiënten met lymfekliermetastasen buiten het resectiegebied. In het huidige tijdperk van verbeterde palliatieve chemotherapie (i.e. FOLFIRINOX, nab-paclitaxel) zijn deze onduidelijkheden verder toegenomen.
PANODE is een landelijke prospectieve cohortstudie waarbij lymfeklierstations 8a (a. hepatica), 9 (truncus coeliacus) en 16b1 (aortocavaal) routinematig worden verwijderd en gemarkeerd. Het doel van het onderzoek is de survival te evalueren van patiënten met en zonder lymfekliermetastasen buiten het standaard resectiegebied.

Inclusie criteria:
Pancreatoduodenectomie in verband met (verdenking op) maligniteit (zowel pancreas-, cholangio-, papil-, als duodenumcarcinoom)

Standard Operating Procedures

1. Resectie lymfeklierstations 8a, 9 en 16b1:
– Station 8a: op a hepatica communis
– Station 9 : bij de truncus coeliacus, dissectie vanaf rechts naar links, 1e klier verwijderen, geen noodzaak om alle klieren rondom truncus te verwijderen.
– Station 16b1: verwijderen van al het weefsel in het aortocavale venster (onder de niervene tot aan AMI, +/- 4cm)
– KLIEREN IN APARTE POTJES AANLEVEREN en markeren om welk station het gaat

2. Aanvraag pathologie:
– Klinische informatie zoals gebruikelijk
– Graag de lymfeklierstations 8a (hepatica), 9 (truncus) en 16b1 (aortacavaal) in 3 separate potjes aanleveren inclusief uitleg
– Vraagstelling: Hoeveel lymfeklieren klieren zijn er aanwezig? Zijn er metastasen? Alle lymfeklieren  halveren en totaal insluiten.

3. Dataverzameling:
– Via de DPCA

Nieuws:
Oktober 2015: De PANODE items zijn aan de DPCA toegevoegd. Mocht u behoefte hebben aan de aangepaste data dictionary t.b.v. uw batch-aanlevering inclusief PANODE items, kunt u deze opvragen bij een van de studiecoördinatoren

Voortgang: momenteel dataverzameling en -analyse
Inclusies: 506/506

Studiecoördinatoren
Bobby Pranger, e-mail

Hoofdonderzoekers
Prof. dr. Quintus Molenaar, e-mail
Prof. dr. Marc Besselink, e-mail

Back To Top