Ga naar hoofdinhoud

Naam studie:

Glucose Control Through a Bihormonal Artificial Pancreas in Patients after Total Pancreatectomy (PANORAMA): multicenter randomized crossover trial

Achtergrond:

Na verwijdering van de gehele alvleesklier (totale pancreatectomie) ontstaat insulineafhankelijke diabetes. Deze vorm van diabetes, ook wel bekend als diabetes mellitus type 3c, is over het algemeen lastig te behandelen, met significante impact op de kwaliteit van leven. De kunstalvleesklier van Inreda Diabetic B.V. (Inreda AP®) is een nieuwe vorm van diabetesbehandeling, waarbij een bihormonaal (insuline en glucagon), volledig automatisch closed-loop systeem wordt aangesloten. Het grote voordeel is dat er geen tussenkomst van de patiënt is wat betreft de glucoseregulatie. Bij een eerdere pilot studie vanuit de DPCG (APPEL5+, van Veldhuisen et al.) werden bemoedigende resultaten gehaald met het Inreda systeem.

Doel van onderzoek:

Primaire doel is om de effectiviteit (glucose regulatie) en veiligheid van de kunstalvleesklier te bevestigen in patiënten na totale pancreatectomie.

Doelgroep:

Patiënten die een totale of totaliserende pancreatectomie hebben ondergaan vanwege een benigne, premaligne of maligne aandoening, waarna insulineafhankelijke diabetes is ontstaan (type 3c).

Inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 75 jaar ten tijde van inclusie
 • Totale of totaliserende pancreatectomie tenminste drie maanden geleden
 • Huidige behandeling met insuline (pennen ofwel pomp)
 • Gebruik van een continue of flash glucose sensor

Exclusiecriteria:

 • Behandeling met chemotherapie (of korter dan drie maanden geleden gestaakt)
 • Gebruik van orale antidiabetica, met uitzondering van metformine
 • HbA1c >97mmol/ml (=11.0%)
 • BMI >35kg/m2
 • Deelname aan een andere interventie studie
 • Chronisch gebruik van paracetamol
 • Bloed of plasma donatie korter dan drie maanden geleden

Studieopzet:

Multicenter, gerandomiseerd, cross-over onderzoek

1:1 randomisatie

Totale studieduur: 9 maanden

Arm 1: interventie groep

Patiënten in deze groep starten met de kunstalvleesklier behandeling gedurende de eerste drie maanden en eindigen met de reguliere behandeling in de laatste drie maanden.

Wash-out periode

Tussen arm 1 en 2 zitten een wash-out periode van drie maanden waarin alle patiënten hun eigen reguliere behandeling gebruiken zoals voor de start van de studie. Gedurende de wash-out periode vinden er geen studiehandelingen plaats. Na de wash-out periode vindt er cross-over van de groepen plaats.

Arm 2: controle groep

De patiënten in de controle groep starten met de reguliere behandeling gedurende de eerste drie maanden en eindigen de drie laatste maanden van de studie met de kunstalvleesklier.

Sample size

In totaal tussen 30-40 patiënten, gelijk verdeeld over de twee groepen.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat is het percentage van de tijd in de gewenste bloedglucose range (Time in Range (TIR) of euglykemie: 3.9-10 mmol/L). Secundair wordt ook gekeken naar specifieke glucose variabelen en naar de kwaliteit van leven.

Referenties

Roberts KJ, et al. How severe is diabetes after total pancreatectomy? A case-matched analysis. HPB (Oxford) 2014;16(9):814-21.

Scholten L, et al. Outcome and long-term quality of life after total pancreatectomy (PANORAMA): a nationwide cohort study. Surgery 2019;166(6):1017-1026.

van Veldhuisen CL, et al. Bihormonal Artificial Pancreas With Closed-Loop Glucose Control vs Current Diabetes Care After Total Pancreatectomy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg 2022;157(10):950-957.

Bijlagen:

Proefpersonen informatiebrief

Hoofdonderzoekers 

Prof. dr. M.G.H. Besselink, chirurg Amsterdam UMC, locatie VUmc, E-mail

Prof. dr. J.H. de Vries, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC, E-mail

Studiecoördinator

Drs. C.A. Leseman, arts-onderzoeker chirurgie Amsterdam UMC, c.a.leseman@amsterdamumc.nl

 

 

Back To Top