Ga naar hoofdinhoud

Titel:
68-Ga-FAPI-46 positron emissie tomografie (PET) scan voor het beter zichtbaar maken van alvleesklier- of galwegkanker

 Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of een 68Ga-FAPI-46 positron emissie tomografie (PET) scan helpt bij het beter zichtbaar maken van alvleesklier- of galwegkanker. 68Ga-FAPI-46 (68-Gallium fibroblast activation protein inhibitor) is een radioactief gemerkte stof, die bindt aan cellen rondom de tumor en tumorcellen zelf. Door middel van een PET/CT scan (positron emissie tomografie gecombineerd met computer tomografie) kan deze radioactief gemerkte stof in beeld gebracht worden.

Studieopzet
De PANSCAN-1 studie bestaat uit drie delen. Patiënten kunnen in één van de delen meedoen.

Deel A
In dit deel wordt de farmacokinetiek en kwantificatie methodes van 68Ga-FAPI-46 onderzocht. Op basis van deze resultaten zal er een scanprotocol bepaald worden voor de overige delen van de studie.

Deel B
In dit deel zal de test-rest variabiliteit van de tracer onderzocht worden. Hiervoor zullen er 2 scans verricht worden binnen 7 dagen.

Deel C
In dit deel wordt onderzocht hoe goed de scan alvleesklierkanker en mogelijke uitzaaiingen in beeld kan brengen en of deze scan het effect van chemotherapie op de tumor beter in beeld kan brengen.

Doelgroep:
Deel A: 10 (max. 18) patiënten met alvleesklier- of galwegkanker.
Deel B: 12 (max. 13) patiënten met alvleesklier- of galwegkanker.
Deel C: 29 (max. 32) patiënten met alvleesklierkanker die aanmerking komen voor neoadjuvante therapie en chirurgische resectie.

In alle studiedelen is er de mogelijk tot 10% extra patiënten te includeren, om te compenseren voor niet-maligne afwijkingen.

Interventie
Geschiktheidsonderzoek
Voor aanvang van het onderzoek beoordeelt de onderzoeker of de patiënt geschikt is voor deelname aan de hand van de medische voorgeschiedenis tijdens een (telefonisch) gesprek.

Scan
In alle drie delen van het onderzoek worden er een of meerdere 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan(s) gemaakt. De scan wordt gemaakt in een PET/CT scanner, die de vorm heeft van een grote staande ring die aan beide kanten open is en ongeveer 150 cm diep is.

Deel A
Voor het onderzoek komt de patiënt 1 keer extra naar het Amsterdam UMC (locatie VUmc), voor een aanvullende (dynamische) scan van in totaal 100 minuten waarbij er tijdens de scan op meerdere momenten bloed wordt afgenomen.

Deel B
Voor het onderzoek komt de patiënt tweemaal extra naar het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Beide bezoeken zijn voor maken van een 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan binnen een week na elkaar.

Deel C
Voor het onderzoek komt de patiënt tweemaal extra naar het Amsterdam UMC (locatie VUmc). De bezoeken zijn beide voor het maken van een 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan, waarbij de eerste scan binnen 2 weken voor de start met de behandeling van chemotherapie zal plaatsvinden en de tweede scan binnen 2 weken voor de operatie.

Randomisatie
In deze studie vindt geen randomisatie plaats.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.
– Amsterdam UMC locatie VUMC

Voortgang
Start datum: 01-02-2023
Update maart 2024: Aantal inclusies: 13/63 (20,6%)

Onderzoeksgegevens
Wetenschappelijke titel
[68Ga]Ga-FAPI-46 positron emission tomography in pancreaticobiliary cancers: a pharmacokinetics, repeatability and diagnostic accuracy study (PANSCAN-1)

Studiecoördinator
R.B. Henrar, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, locatie VUmc, e-mail

Hoofdonderzoekers
Dr. R.J. Swijnenburg, Chirurg oncoloog, Amsterdam UMC.
Prof. Dr. R. Boellaard, Medisch fysicus, Amsterdam UMC.
Dr. Daniela Oprea-Lager, Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC.
Dr. A.L. Vahrmeijer, Chirurg oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum.
Prof. dr. L. de Geus-Oei, Nucleair geneeskundige, Leids Universitair Medisch Centrum.

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:
Register CCMO: NL81511.018.22

 

Back To Top