Ga naar hoofdinhoud

Update maart 2024
Huidige inclusies: 206/223 (92%)

Nationaal implementatieprogramma voor de optimale multidisciplinaire behandelstandaard voor lokaal gevorderd pancreascarcinoom in Nederland (PREOPANC-4-project)

Doel:
Een veilige en patiëntgerichte implementatie van de internationale optimale behandelstandaard voor lokaal gevorderd pancreascarcinoom in Nederland.

Ontwerp:
Landelijk implementatieprogramma onder leiding van vier internationale expertisecentra: Heidelberg University, University of Colorado, MD Anderson Cancer Center & NYU Langone Health.

Uitkomstmaat:
Primaire uitkomstmaten:
1. Aantal patiënten dat een operatieve tumorverwijdering ondergaat
2. Overleving na operatieve tumorverwijdering
3. Complicaties en sterfte na operatieve tumorverwijdering gedurende ziekenhuisopname

Inclusiecriteria:
1. Leeftijd ≥18 jaar
2. Pathologie-bewezen lokaal gevorderd pancreascarcinoom (conform DPCG-criteria) #
3. Radiologisch niet-progressieve ziekte (RECIST-criteria) na tenminste 4 maanden systemische chemotherapie middels (m)FOLFIRINOX en/of gemcitabine-nab-paclitaxel

# Lokaal gevorderd pancreascarcinoom wordt gedefinieerd bij arteriële betrokkenheid >90 graden (d.w.z. truncus coeliacus, a. hepatica en/of a. mesenterica superior) EN/OF >270 graden betrokkenheid danwel occlusie van de portomesenterische vene ten tijde van diagnose.

Exclusiecriteria:
1. Gemetastaseerd pancreasadenocarcinoom voorafgaand aan de start van inductiechemotherapie

Sample size:
223 patiënten

Deelnemende centra:
Amphia Ziekenhuis
Amsterdam UMC
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
ErasmusMC
Isala Klinieken 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum
Medisch Centrum Leeuwarden
Medisch Spectrum Twente
MUMC+
OLVG
Radboud UMC
Raku
Universitair Medisch Centrum Groningen

Nieuwsbrief :
Januari 2024

Hoofdonderzoekers:
Prof. dr. Marc Besselink, chirurg, Amsterdam UMC
Prof. dr. Hanneke Wilmink, oncoloog, Amsterdam UMC
Prof. dr. Casper van Eijck, chirurg, ErasmusMC
Prof. dr. Quintus Molenaar, chirurg, RAKU
Dr. Judith Rietjens, public health, ErasmusMC
Prof. dr. Hjalmar van Santvoort, chirurg, RAKU

Studiecoördinator
Drs. Thomas F. Stoop, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC
E-mail
Tel: +316 547 555 11

Back To Top