Ga naar hoofdinhoud

PROPAN

Update: december 2020

Profylactisch minimaal invasieve totale pancreatectomie bij personen met een zeer hoog risico op het ontwikkelen van pancreascarcinoom (PROPAN); een gedeeld besluitvorming-project met het gebruik van keuzetabellen. 

Achtergrondinformatie

Doel: Het PROPAN project is bedoeld voor mensen met een duidelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker die de optie van totale verwijdering van de alvleesklier (met een minimaal invasieve operatie) willen bespreken.

Voor wie: Patiënten met hereditaire pancreatitis (erfelijke alvleesklierontsteking) of main duct IPMN, die zich afvragen of een profylactische totale pancreatectomie (voorzorgs totale alvleesklierverwijdering) een goede optie voor hen is. PROPAN maakt gebruik van zogenaamde keuzetabellen welke gebruikt dienen te worden tijdens een gesprek met patiënt en familie op de polikliniek. In deze keuzetabellen worden per optie, antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen.

Indien de patiënt, na het bespreken van de desbetreffende PROPAN-keuzetabel met een klinisch geneticus of MDL-arts en chirurg geïnteresseerd is, kan de patiënt het PROPAN-programma doorlopen (in AMC Amsterdam of Erasmus Rotterdam).

Wie komt in aanmerking

  • Patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van pancreascarcinoom; gedefinieerd als patiënten met bewezen hereditaire pancreatitis of bevestigde main duct IPMN.
  • Patiënten ≥ 18 jaar

Wie komt niet in aanmerking

  • Patiënten waarbij er op beeldvorming verdenking op maligniteit aanwezig is.

Voor de publicatie klik hier

Contact
Charlotte van Veldhuisen, e-mail

Fig. PROPAN-project

Back To Top