Ga naar hoofdinhoud

Recurrent Disease Detection after Resection of Pancreatic Adenocarcinoma using a Standardized Surveillance Strategy (RADAR-PANC): a nationwide, randomized controlled trial

Update maart 2024
Huidige inclusies: 242/306 (79%)

Doel van het onderzoek:
Onderzoek naar de effecten van vroegtijdige opsporing van recidief ziekte door middel van gestandaardiseerde controles met bloedonderzoek en beeldvorming na resectie van pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC).

Onderzoeksdesign:
Nationale, multicenter, gerandomiseerde trial volgens het Trials within Cohorts (TwiCs) design.

Interventie en controle:
Arm A: geen gestandaardiseerde follow-up, in overeenstemming met de huidige richtlijn.
Arm B: gestandaardiseerde follow-up door middel van 3-maandelijks bloedonderzoek en beeldvorming.

Uitkomstmaten:
De primaire uitkomstmaat is algehele overleving. Secundair wordt er gekeken naar onder andere kwaliteit van leven, de acceptatiegraad onder patiënten en kosten van gestandaardiseerde follow-up en haalbaarheid van behandeling van recidiefziekte.

Inclusiecriteria:
• Histologisch bewezen R0-R1 PDAC resectie;
• Leeftijd ≥ 18 jaar;
• PACAP-deelnemer met toestemming voor Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en TwiCs.

Exclusiecriteria:
• Patiënten met exclusiecriteria voor het maken van een CT-scan met contrast;
• Deelname aan een andere studie met studiespecifieke follow-up.

Sample size:
202 patiënten

Deelnemende centra:
• RAKU
• Amsterdam UMC
• Catharina ziekenhuis
• Maastricht UMC+
• MST
• OLVG
• Radboud UMC
• UMCG

Hoofdonderzoekers:
• I.Q. Molenaar, chirurg, RAKU
• H.C. van Santvoort, chirurg, RAKU
• M.G.H. Besselink, chirurg, Amsterdam UMC, locatie AMC

Studiecoördinatoren:
• I.W.J.M. van Goor, arts-onderzoeker, RAKU, e-mail
• Paul Andel, arts-onderzoeker, RAKU, e-mail

Back To Top