Ga naar hoofdinhoud

Update: april 2022

Inclusie: alle patiënten met pancreas- of periampullaire tumoren of patiënten die pancreaschirurgie ondergaan.

Patiënten geven door het ondertekenen van het oranje formulier toestemming voor de volgende onderdelen:

  • deelname aan onderzoek met DPCA- of NKR-data, en additionele variabelen die opgevraagd of opgezocht moeten worden, bijvoorbeeld handmatig uit patiëntendossiers of overlijdensdata uit het Nationaal Register Overledenen / GBA
  • deelname aan onderzoek met data van (in de toekomst) gekoppelde databases, bijvoorbeeld de DPCA en NKR
  • te worden benaderd voor de PACAP PROMs en toekomstige studies volgens het cmRCT design
  • te worden betrokken bij medisch wetenschappelijk onderzoek uit het centrum waar zij het formulier tekenen, voor het gebruik van hun medische gegevens door zorgprofessionals

Bij patiënten in het PACAP-cohort (oranje formulier) worden via NKR+ extra variabelen geregistreerd t.o.v. patiënten die niet hebben getekend, bijvoorbeeld wat betreft details chemotherapie. Van elke patiënt die tekent is er dus een completere NKR dataset beschikbaar met waardevolle extra variabelen.

Nieuwe oranje formulieren aanvragen

Verwerking:

 1. Laat het oranje formulier op de poli tekenen. De arts of vertegenwoordiger van de onderzoekers tekent het formulier ook (bij voorkeur ook een getekend formulier aan patiënt meegeven)
 2. Mail het ingevulde formulier naar het pacapregistratie-adres: e-mail. Indien het centrum de patiënt niet zelf in de SLIM- database invoert, zullen wij ervoor zorgen dat deze patiënt in de SLIM- database wordt ingevoerd. In SLIM kunt u altijd inzien welke patiënten in uw centrum zijn geïncludeerd.
 3. Bewaar het getekende, originele (oranje) formulier in uw eigen centrum.

Wilt u meer informatie? Stuur een bericht.

Formulieren

Back To Top