skip to Main Content

In bepaalde gevallen biedt de DPCG een tegemoetkoming van 400 euro voor de kosten van een promotie. Hiervoor dient de promovendus aan de volgende criteria te voldoen:

  • het DPCG-logo dient op de achterkant van het proefschrift te staan
  • in het proefschrift dienen minstens 3 manuscripten te zijn opgenomen die ‘on behalf of’ de DPCG gepubliceerd zijn (zogeheten DPCG-studies)
  • Minimaal 2 x per jaar is een update van de studie gegeven op een DPCG-vergadering of zijn de resultaten gepresenteerd

Er is sprake van een DPCG-studie indien:

– minstens 3 DPCG-centra hebben meegedaan aan het onderzoek
– de studie is ooit gepresenteerd op een DPCG werkgroepvergadering.

Denk je in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming? Stuur dan een mail.

Klik hier voor het DPCG-logo

Back To Top