skip to Main Content

In bepaalde gevallen biedt de DPCG een tegemoetkoming van 400 euro voor de kosten van een promotie. Hiervoor dient de promovendus aan de volgende criteria te voldoen, namelijk:

  • Het DPCG-logo dient op de achterkant van het proefschrift te staan
  • Minstens 3 manuscripten namens de DPCG dienen te zijn opgenomen in het proefschrift

Denk je in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming? Stuur dan een mail.

Back To Top