skip to Main Content

Algemene zaken:
Prof.dr. OR Busch, voorzitter DPCG
Amsterdam UMC
De Boelelaan 1117-1118
1081 HV Amsterdam
e-mail

Financiële zaken:
Prof. dr. IQ Molenaar, penningmeester DPCG
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Huispost G04.228
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
e-mail

Nieuwe deelnemers:
Indien u geïnteresseerd om deel te nemen aan de bijeenkomsten en activiteiten van de DPCG dan kunt u zich aanmelden per mail. Vermeld in uw bericht duidelijk uw naam, specialisatie en volledig contactadres.

Website:
B. Vos
e-mail

Nieuwsbrief:
Drs. Thomas Stoop
e-mail

Twitter:
Drs. S. Augustinus, arts-onderzoeker DPCG
e-mail

Back To Top