Ga naar hoofdinhoud

Statutaire Naam:
Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group / DPCG
RSIN Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group: 850890044

Postadres:
Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
t.a.v. Ignace de Hingh
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

Bezoekadres:
Verhulstlaan 14
3723 JR Bilthoven

Doelstellingen:
De stichting heeft ten doel het dienen van een maatschappelijk belang door:
a. het (laten) doen van medisch onderzoek naar pancreascarcinoom, het bevorderen van optimale medische behandeling van patiënten met pancreascarcinoom.
b. het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs naar, het organiseren van congressen en het uitgeven van publicaties over pancreascarcinoom.
c. het geven van en/of het verlenen van medewerking aan opleidingen aan de bij pancrascarcinoom betrokken medische beroepsbeoefenaren.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2017-2020 van de Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group vindt u hier.

Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van de DPCG inclusief hun functies vindt u hier. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting.

Uitgeoefende activiteiten
Notulen DPCG werkgroepvergadering 7 september 2022

Financiële verantwoording
Het financieel overzicht van 2021 van Stichting Dutch Pancreatic Cancer Group vindt u hier.

Back To Top