skip to Main Content

De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt studievoorstellen van retrospectieve studies (gebruik van bestaande DPCA/PROMs/NKR/PancreasParel data/samples, gebruik van bestaande data uit DPCG trials, nieuw te verzamelen retrospectieve data), en coördineert verschillende wetenschappelijke activiteiten. Beoordelingen van studievoorstellen van prospectieve studies gaan via de DPCG werkgroepvergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor de vergaderdata in 2020 van zowel de werkgroep als de wetenschappelijke commissie klik hier.

Een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de DPCG wetenschappelijke commissie en het template onderzoeksprotocol kunt u hier downloaden:

1. Taken en werkwijze DPCG wetenschappelijke commissie
2. Template onderzoeksprotocol

De eerstvolgende deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 26 augustus 2020. Uw onderzoeksvoorstel dient u in te dienen per mail. De onderzoeksvoorstellen worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering. Deze vergadering vindt plaats op 16 september 2020 (onder voorbehoud). In principe begint de vergadering om 16:30 uur; indien er veel studievoorstellen worden ingediend wordt dit mogelijk 16:00 uur.

Let erop dat u de template DPCG auteurschappen toevoegt op de titelpagina onder het kopje ‘auteurschappen’. Alle publicaties zullen ‘on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group’ gepubliceerd worden.

Verder komt het ten goede van het beoordelingsproces wanneer u voor het indienen van het voorstel contact opneemt met de coördinator van de desbetreffende registratie, om vervolgens de beschikbaarheid te bespreken. Bij de NKR is het toevoegen van een itemlijst aan uw studievoorstel verplicht.

Contactpersoon variabelen: PACAP PROM’s: Simone Augustinus, e-mail
Contactpersoon variabelen: DPCA en PancreasParel: Annelie Suurmeijer, e-mail
Contactpersoon NKR data: Lydia van der Geest, e-mail

Klik hier om de data dictionary van de DPCA te downloaden
Hier kunt u informatie vinden over NKR variabelen

Back To Top