Ga naar hoofdinhoud

De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt studievoorstellen van retrospectieve studies * (gebruik van bestaande DPCA/PROMs/NKR/PancreasParel data/samples, gebruik van bestaande data uit DPCG trials, nieuw te verzamelen retrospectieve data), en coördineert verschillende wetenschappelijke activiteiten.

LET OP: Beoordelingen van studievoorstellen van prospectieve studies gaan via de DPCG werkgroepvergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter Format DPCG slides downloaden? klik hier

Voor de vergaderdata in 2024 van zowel de werkgroep als de wetenschappelijke commissie klik hier.

Een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de DPCG wetenschappelijke commissie en het template onderzoeksprotocol kunt u hier downloaden:

1. Taken en werkwijze DPCG Wetenschappelijke Commissie
2. Template onderzoeksprotocol

De eerstvolgende deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 22 mei 2024* (d.w.z. van retrospectieve studies). Uw onderzoeksvoorstel kunt u toesturen per mail. De onderzoeksvoorstellen worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de wetenschappelijke commissie. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 12 juni 2024. In principe begint de vergadering om 16:30 uur; indien er veel studievoorstellen worden ingediend wordt dit mogelijk 16:00 uur.

*Onderzoeksvoorstellen ingediend na de deadline worden niet in behandeling genomen (hierop worden geen uitzonderingen gemaakt)!

Let erop dat u de template DPCG auteurschappen toevoegt op de titelpagina onder het kopje ‘auteurschappen’. Alle publicaties zullen on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group gepubliceerd worden.

Verder komt het ten goede van het beoordelingsproces wanneer u voor het indienen van het voorstel contact opneemt met de coördinator van de desbetreffende registratie, om vervolgens de beschikbaarheid te bespreken. Bij de NKR is het toevoegen van een itemlijst aan uw studievoorstel verplicht.

Klik hier om de data dictionary van de DPCA te downloaden
Hier kunt u informatie vinden over NKR variabelen

Contactpersoon variabelen: PACAP PROM’s: Laura Leeuwenburgh, e-mail
Contactpersoon DPCA: Tessa Hendriks, e-mail
Contactpersoon PancreasParel: Maarten Bijlsma, e-mail
Contactpersoon NKR data: Lydia van der Geest, e-mail

* LET OP: Voor een aanvraag van 1-2 jaar extra data voor een reeds goedgekeurd retrospectief studievoorstel, zie punt 5. in het document ‘Taken en werkwijzen Wetenschappelijke Commissie’ (in het midden van deze pagina).

Back To Top