Ga naar hoofdinhoud

De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt tevens op verzoek van de aanvrager of een subsidieaanvraag gesteund wordt door de DPCG. Een subsidieaanvraag die ingediend wordt zonder officiële DPCG ondersteuningsbrief, zal beschouwd worden als niet-geldig.

De volgende criteria gelden:

 • Studieopzet en -ontwikkeling komt uit een DPCG-centrum.
 • Er participeren minstens drie DPCG-centra in de studie.
 • De subsidieaanvraag dient minstens vier weken voor de deadline van indienen van de aanvraag bij de organisatie waar de subsidie wordt aangevraagd (bijv. KWF), voorgelegd te zijn aan de DPCG (zie procedure).

De procedure is als volgt:

 • Stuur de subsidieaanvraag  minstens vier weken voor de deadline van indienen van de aanvraag (bij de desbetreffende instantie) per mail naar de DPCG. Let erop dat u naast (een samenvatting van) uw studieopzet en een voorstel voor verdeling van de auteurschappen over de DPCG-centra, ook een financieel plan meestuurt.
 • Zet in uw onderwerp “Steun DPCG voor subsidieaanvraag” en de naam of acroniem van uw studie.
 • De aanvraag wordt per mail beoordeeld door de wetenschappelijke commissie (reactie volgt binnen twee weken).
  – Minimaal vijf leden dienen te reageren, waarvan minimaal 80% voor ondersteuning van de aanvraag moet stemmen.
 • Bij goedkeuring volgt een officiële bevestiging van ondersteunen van de voorzitter namens de DPCG.
 • Indien de studie waarvoor subsidie werd aangevraagd doorgang vindt, wordt deze door de aanvragers gepresenteerd op de DPCG-vergadering. Na goedkeuring door de wetenschappelijke commissie van de DPCG zal de studie officieel een DPCG-studie worden en zullen alle stukken die voortkomen uit de studie (protocollen, abstracts, publicaties) ‘on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group’ gepubliceerd worden.

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 1. Het onderzoek zal redelijkerwijs tot de vaststelling van nieuwe inzichten leiden op het gebied van de medische wetenschap.
 2. Het onderzoek voldoet aan de eisen van een juiste methodologie van wetenschappelijk onderzoek.
 3. Het aantal benodigde patiënten voor de studie dan wel lichaamsmaterialen is redelijkerwijs haalbaar.
 4. Een soort gelijk project bestaat nog niet binnen de DPCG.
 5. Er is een deugdelijk financieel plan voor de uitvoering van het onderzoek (indien van toepassing).
 6. Patiëntenplatform Living With Hope (LWH) dient voorafgaand aan/tijdens/na de studie betrokken te worden bij het opstellen/uitvoeren van de studie waarbij duidelijk dient te worden omschreven wat de bijdrage van LWH is in de verschillende stadia van de studie.
 7. De aanvraag dient voorzien te zijn van een ‘support letter’ van LWH.
 8. Onderdeel van de aanvraag dient een uitleg te zijn in ‘lekentaal’ die eenvoudig door patiënten kan worden begrepen voor zover deze niet is meegenomen in de PIF (Patiënt Informatie Formulier).
Back To Top